Tornar
29 Abril, 2021

El Grup Crèdit Andorrà ha tancat l’exercici 2020 amb un increment de volum de negoci fins als 17.470 milions d’euros, un 2,38% més que l’any anterior, i uns recursos de clients que van créixer un 2,60% i es van situar en els 15.028 milions. La inversió creditícia va superar els 2.442 milions d’euros (dels quals 2.144 milions es localitzen a Andorra), unes xifres que, sumades al paper principal que ha tingut el Banc en el desplegament del programa extraordinari d’avals per a empreses i negocis del Govern d’Andorra (amb un 67% de l’import total), reflecteixen el lideratge i el suport financer del Banc al país, al teixit empresarial i a les persones, una voluntat especialment destacada en un any marcat per la pandèmia de la Covid-19.

El benefici consolidat del Grup ha estat de 31,86 milions d’euros, uns resultats que s’han obtingut en un entorn marcat per la crisi econòmica i després d’aplicar una política prudent de provisions per fer front als potencials efectes de la Covid-19 (11 milions d’euros de provisions específiques pel coronavirus) i d’assumir altres efectes directament relacionats amb la pandèmia, com per exemple els derivats de la participació accionarial del Banc en sectors estratègics de l’economia del país, per un import superior als 8 milions d’euros.

La fortalesa del Banc es veu reflectida en la solvència, que s’ha incrementat i ha situat la ràtio de capital total reguladora en el 17,63% (el 15,91% CET1 segons la Llei 35/2018 de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió), per sobre de la mitjana dels bancs europeus. També es veu reforçada per la millora de la qualitat creditícia, l’increment de la ràtio de cobertura i el control de la despesa, que han permès contrarestar el conjunt de tendències negatives del mercat. I hi ha altres indicadors que confirmen la robustesa de Crèdit Andorrà, com l’increment del 7,29% dels fons propis (504 milions respecte als 470 del 2019).

Podeu llegir la comunicació sencera aquí.


L’avaluació de Fitch avala el lideratge de l’entitat en el suport a l’economia andorrana i el creixement en volum de negoci i beneficis a escala internacional 

L’agència internacional Fitch Ratings ha confirmat a Crèdit Andorrà un ràting a llarg termini BBB-, una qualificació que posa de manifest la resiliència del Banc en la generació de beneficis, el compliment del pla estratègic de negoci i la consolidació de l’estratègia de diversificació i creixement internacional que duu a terme el Grup.
L’informe destaca «la forta posició de Crèdit Andorrà a Andorra», així com el bon desenvolupament de l’entitat en un entorn operatiu marcat per la crisi generada per la Covid-19. En aquest context, Crèdit Andorrà ha liderat el suport a l’economia andorrana i ha continuat creixent a escala internacional quant a volum de negoci i beneficis. Alhora, ha dut a terme una política prudent de provisions anticipades per fer front als potencials efectes de la pandèmia.
L’avaluació de Fitch posa de manifest la fortalesa del Banc reflectida en una «capitalització satisfactòria», tal com demostra la ràtio de capital total reguladora (15,91% CET1).
El manteniment de la qualificació és un reflex de la bona evolució en la consecució dels objectius marcats en el pla estratègic. L’agència valora l’estratègia del banc, «centrada en el creixement dels recursos gestionats i en una presència internacional focalitzada en l’objectiu d’incrementar l’eficiència i contribuir a la generació de beneficis».
L’informe també recull l’exposició de l’activitat creditícia del Banc a Andorra i, en definitiva, al teixit empresarial i a les persones, a les quals el Banc ha donat, i continua donant, un important suport financer.
Fitch manté la perspectiva de ràting negativa consistentment amb el posicionament que ha mostrat durant l’últim any en les seves avaluacions i com a conseqüència dels possibles efectes per a l’entorn econòmic i financer de la crisi generada per la Covid-19.

No et perdis res

Subscriu-te a la nostra newsletter i rebràs les novetats del nostre blog al teu correu electrònic.

Subscriure’m