Tornar
30 Novembre, 2020

La gamma Active Allocation segueix una evolució positiva i presenta uns bons rendiments. La seva filosofia d’inversió, basada en el principi de l’arquitectura oberta, permet disposar d’unes carteres òptimes i més diversificades i accedir a una gamma més gran i més àmplia de fons d’inversió, tant propis com aliens.

Aquesta gamma, que inverteix en fons d’inversió d’arreu del món localitzant en cada moment la millor oportunitat, ofereix:

  • Arquitectura oberta: invertint majoritàriament en els millors fons de tercers en cada categoria i país o regió.
  • Gestió activa: amb una adaptació constant a l’entorn per aconseguir el millor binomi rendibilitat-risc en funció de l’objectiu d’inversió per a cada perfil.
  • Solucions d’inversió: tres alternatives d’inversió per adaptar-se als diferents perfils de risc de cada client:
    • Perfil conservador – Conservative: amb un màxim del 25% en renda variable, per a inversors que prioritzen la preservació del capital.
    • Perfil moderat – Flexible: amb una cartera del 25-75% en renda variable, s’adapta a les circumstàncies dels mercats per maximitzar el rendiment amb un risc controlat.
    • Perfil dinàmic – Dynamic: amb una cartera mínima del 75% en renda variable, inverteix en els millors fons de les geografies amb més potencial, sempre de manera diversificada.

Més informació de la gamma Active Allocation a https://bit.ly/2JcxziD.

* En data 31.10.2020. Crediinvest SICAV AA Conservative: en el 13% dels fons amb millor rendibilitat de l’any del rànquing de Morningstar Direct en la categoria «Mixtos Defensivos EUR – Global». Crediinvest SICAV AA Flexible: en l’11% dels fons amb millor rendibilitat de l’any del rànquing de Morningstar Direct en la categoria «Mixtos Flexibles EUR – Global». Crediinvest SICAV AA Dynamic: en l’11% dels fons amb millor rendibilitat de l’any del rànquing de Morningstar Direct en la categoria «Mixtos Agresivos EUR – Global». Rendiments passats no pressuposen rendiments futurs.

Crediinvest SICAV Active Allocation Conservative (número registre AFA EB02-0003-14), Crediinvest SICAV Active Allocation Flexible (número registre AFA EB02-0003-15), i Crediinvest SICAV Active Allocation Dynamic (número registre AFA EB02-0003-16) són compartiments de la SICAV luxemburguesa Crediinvest SICAV (Organisme d’Inversió Col·lectiva en Valors Mobiliaris –UCITS–), autoritzada a Luxemburg i supervisada i regulada per la CSSF, amb el número de registre B-98745. Les comissions i despeses associades als referits compartiments de la SICAV es detallen en el prospecte i en el document de dades fonamentals per a l’inversor (KIID), disponibles i consultables a www.creditbroker.ad. Societat Gestora: Crèdit Andorrà Asset Management Luxembourg, SA. Assessor d’inversions: Credi-invest, SA. Entitat dipositària: Banque de Patrimoines Privés, SA. Distribuïdor de la SICAV a Andorra: Crèdit Andorrà, SA, amb número d’autorització EB 02/95.

No et perdis res

Subscriu-te a la nostra newsletter i rebràs les novetats del nostre blog al teu correu electrònic.

Subscriure’m