Tornar
7 Abril, 2020

D’acord amb la Llei de mesures excepcionals per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2 (COVID-19) i en relació amb les línies extraordinàries de finançament aprovades per a empreses i negocis establerts al país destinades a garantir la seva liquiditat, des de Crèdit Andorrà hem habilitat una línia directa d’informació per als nostres clients a través del telèfon:

 +376 888 222

En aquest telèfon li oferim informació detallada sobre quins són aquests ajuts, les seves característiques i el procediment que ha de seguir per demanar-los.

En concret, el Govern d’Andorra posa en marxa una línia de crèdits tous de fins a 60 milions d’euros per fer front a les despeses de funcionament habituals i necessàries, i una altra de fins a 70 milions d’euros per afrontar els pagaments de quotes derivades d’obligacions financeres (préstecs i crèdits).

Les característiques d’aquestes línies de crèdits tous són les següents:

  • Es poden acollir a aquest programa les empreses i els negocis el funcionament i la facturació normals dels quals es veuen afectats per la situació d’emergència actual, tenen tensions de tresoreria o dificultats per fer front a les despeses de funcionament i als pagaments habituals i necessaris.
  • El tipus d’aquests crèdits és d’un 0% per a l’empresa o l’autònom, i no comportarà cap comissió.
  • L’import atorgat del crèdit no pot excedir la previsió de necessitats d’operacions de circulant i el venciment d’operacions creditícies definides en un període de 3 mesos.
  • Aquests crèdits podran ser contractats per a un termini màxim d’un any, prorrogable per períodes de 6 mesos.
  • El Govern avalarà solidàriament aquests crèdits per l’import aprovat per la Comissió Tècnica del Govern. L’aval del Govern queda formalitzat amb la resolució administrativa que el beneficiari ha de presentar a les entitats bancàries.
  • Aquestes pòlisses de crèdit poden ser cancel·lades anticipadament a petició dels beneficiaris del programa en qualsevol moment.

El circuit que s’estableix per sol·licitar aquests crèdits és el següent:

Les sol·licituds pertinents hauran de dirigir-se a la Comissió Tècnica establerta pel Govern amb aquesta finalitat. Aquestes sol·licituds es podran fer per via telemàtica a través de la web de Govern.

La Comissió Tècnica pren la decisió i notifica la resolució a la persona sol·licitant en un màxim de deu dies hàbils des de la presentació de la sol·licitud. La no resolució dins dels terminis es considera desestimada.

Els beneficiaris d’aquests crèdits han de formalitzar la relació amb l’entitat bancària o les entitats bancàries que determini la Comissió Tècnica en un màxim de 5 dies laborables un cop notificada la resolució.

El Govern d’Andorra es farà càrrec dels interessos meritats per les facilitats creditícies aprovades, a un tipus fix del 0,25% anual sense comissions per als crèdits per fer front a les despeses de funcionament i a un tipus fix del 0,10% per a les facilitats creditícies per pagar les obligacions financeres.

No et perdis res

Subscriu-te a la nostra newsletter i rebràs les novetats del nostre blog al teu correu electrònic.

Subscriure’m